SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/007 | 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.

Intézmény logo

Vas Vármegyei SZC Rázsó Imre Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Történet

Iskolánk története

Történet

A körmendi szakképzés fejlődése két vonalon kísérhető figyelemmel.

Szakmunkásképzés

Az 1884-ben kiadott ipartörvény következtében 1885-ben Körmenden, a római katolikus fiúiskola épületében megkezdődött a tanoncoktatás. A tanonciskolában a körmendi kisipar színes palettája felvonult: az 1920-ig terjedő időben összesen 40-féle ipar képviselői voltak jelen városunkban. Utánpótlásról nemcsak a gyakori szakmák (asztalos, cipész, szabó, kőműves) űzői gondoskodtak, hanem a helyi specialitásnak számítók (szitás, bábos, kefekötő stb.) is.
Az 1950-es évek elején bekövetkezett változások kedvezőtlenül érintették a körmendi iskolát, mivel munkahely hiányában nem felelt meg annak a feltételnek, hogy a magyar nagyipar számára neveljen munkásokat, ezért az 1950/1951. tanévben nem volt beiskolázás, a tanulókat Szombathelyre irányították. Az intézmény azonban túlélte ezt a nehéz időszakot, és fogyó létszám mellett ugyan, de a következő tanévben újból itt folyt a képzés.
Az 1960-as évek elejétől induló beruházások, a helyi ipar szerkezetének átalakítása lehetővé tette a tanműhelyi képzés megindulását. 1968-ra pedig elkészült a Hunyadi úti új, kétszintes iskolaépület.
Az 1970-es évek közepén a szakmunkásképzésben megjelent új követelmények tartalmi változást is jelentettek, nőtt a közismereti tárgyak aránya. Emellett deklarálták a szakmunkásképző középfokú oktatási intézménnyé válását.

Középiskolai oktatás

Az 1960/1961. tanévben a Kölcsey Ferenc Gimnázium egyik első osztályában az oktatást kísérleti jelleggel ún. 4+2-es formában szervezték meg: a tanulók heti két napon kötelező mezőgazdasági termelési gyakorlaton vettek részt. A következő tanévben ezt az osztályt és az újonnan felvetteket átminősítették szakközépiskolai osztállyá, s ezzel megszületett az állattenyésztési szakközépiskola.
A gyakorlati oktatás helyszínét a helyi mezőgazdasági nagyüzemek adták. 4 évig iskoláztak be a gimnázium mellett működő szakközépiskolai osztályba olyan fiatalokat a környékről és a megye távolabbi területeiről, akik a baromfi- vagy a szarvasmarha-tenyésztés alapjait ismerték meg itt.
Régi elképzelés valósult meg ezzel: Körmend mezőgazdasági iskolát kapott. Részben a gyakorlati oktatás kedvezőtlen feltételei miatt azonban hamarosan átalakult az intézmény profilja. 1964-től mezőgazdasági gépszerelőket iskoláztak be. A városunkban működő Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum (majd főiskola) tanműhelyei és üzemi egységei a szakközépiskolai gépészképzés számára is kitűnő feltételeket biztosítottak. A körmendi főiskola megszűnése után itt maradt felszerelései a szakközépiskolai oktatásban folyó gyakorlati képzést segítették. Az örökség részét képezte az iskolaépület is, amelyet 1979-ben foglalt el a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola.
A városban kialakított új iskolapolitikai koncepció 1985-ben a helyi középiskolai szerkezet teljes átalakításával járt. Megtörtént a szakképző intézmények integrációja: a mezőgazdasági szakközépiskolát és az ipari szakmunkásképző intézményt egymás mellé rendelték. Az önállóvá vált gimnázium elköltözött a szakmai oktatásra alkalmas Rákóczi utcai épületből. 1987-ben az újjászervezett intézmény névadót választott, ekkor vette fel Rázsó Imre nevét. A körmendi szakképzés két szála, a mezőgazdasági és az ipari vonal ilyen módon találkozott.
A jelen iskolája, ahova az érdeklődő középiskolás korosztályt várják, megújult képzési formákkal, folyamatosan bővülő szakmai profillal kíván eleget tenni az elvárásoknak.


Partnereink

SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


Vas Vármegyei SZC Rázsó Imre Technikum

9900 Körmend, Rákóczi u. 2.

Telefon: +36/94/594-077

E-mail: titkarsag@razso.hu

OM azonosító: 203062/007

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000175


2024Vas Vármegyei SZC Rázsó Imre Technikum